آسمان

آسوده است از بی قراری های ما

گریه ی طفلان،نمی سوزد دلِ گهواره را