سلام
نظرات تون رو اینجا می خونم و جوابگو خواهم بود